Chọn trường

Trường Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc bộ

Thông tin chung

Địa chỉ: QL6, khu Chiến Thắng, Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Mã trường: CDNNBB1

Điện thoại:

Email: daohung.vcard@gmail.com

Fax: 02433840320

Website: http://vcard.edu.vn/

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ (VCARD) được thành lập ngày 16/01/1961, là trường Cao đẳng công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trọng điểm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn. Đồng thời là cơ sở nghiên cứu, chuyển giao khoa học - công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn và kinh tế xã hội.

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Bảo vệ thực vật
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Chăn nuôi
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Chăn nuôi - Thú y
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Chăn nuôi gia súc, gia cầm
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ sinh học
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Dịch vụ thú y
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hành chính văn phòng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Khoa học cây trồng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Khuyến nông
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Khuyến nông lâm
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kinh doanh thương mại
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Làm vườn – cây cảnh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Phát triển nông thôn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý và kinh doanh nông nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý đất đai
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị kinh doanh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Sinh vật cảnh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thiết kế cảnh quan, hoa viên
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thú y
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tin học ứng dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Trồng trọt
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tài chính - Ngân hàng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: QL6, khu Chiến Thắng, Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Mã trường: CDNNBB1

Điện thoại:

Email: daohung.vcard@gmail.com

Fax: 02433840320

Website: http://vcard.edu.vn/