Chọn trường

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bến Tre

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 610A, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Mã trường: TCD5603

Điện thoại:

Email: vhntbentre@moet.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: truongvhntbentre.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 610A, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Mã trường: TCD5603

Điện thoại:

Email: vhntbentre@moet.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: truongvhntbentre.edu.vn