Chọn trường

Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh

Thông tin chung

Địa chỉ: số 7, Đường Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Mã trường: CDD5802

Điện thoại:

Email: phongdaotaocdyttv77@gmail.com

Fax: 0294.385586

Website: tvmc.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 2274/QĐ-BGDĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 21/04/2008

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 320/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 11/08/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hộ sinh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Y học cổ truyền
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Y sỹ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: số 7, Đường Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Mã trường: CDD5802

Điện thoại:

Email: phongdaotaocdyttv77@gmail.com

Fax: 0294.385586

Website: tvmc.edu.vn