Chọn trường

Trường Trung cấp y tế Vĩnh Long

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 500A/33 ấp Long Thuận B, Xã Long Phước, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

Mã trường: TCD5701

Điện thoại:

Email: trungcapytevinhlong@gmail.com

Fax: 0703.833669

Website: tcyt.vinhlong.gov.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 500A/33 ấp Long Thuận B, Xã Long Phước, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

Mã trường: TCD5701

Điện thoại:

Email: trungcapytevinhlong@gmail.com

Fax: 0703.833669

Website: tcyt.vinhlong.gov.vn