Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Đồng Tháp

Thông tin chung

Địa chỉ: 314, Lê Đại Hành, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Mã trường: TCD5001

Điện thoại:

Email: truongtcngtvt@gmail.com

Fax: 0673.857931

Website: www.truongtcngtvtdt.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 314, Lê Đại Hành, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Mã trường: TCD5001

Điện thoại:

Email: truongtcngtvt@gmail.com

Fax: 0673.857931

Website: www.truongtcngtvtdt.edu.vn