Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Kinh tế Kỹ thuật Công đoàn An Giang

Thông tin chung

Địa chỉ: Đường Quản Cơ Thành, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Mã trường: TCD5101

Điện thoại:

Email: ttcnktktcdag@vnn.vn

Fax: 02963.856797

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Đường Quản Cơ Thành, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Mã trường: TCD5101

Điện thoại:

Email: ttcnktktcdag@vnn.vn

Fax: 02963.856797

Website: