Chọn trường

Trường Cao đẳng Hàng hải I

Thông tin chung

Địa chỉ: 498 Đà Nẵng, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Mã trường: CDT0301

Điện thoại:

Email: cdhanghai1@cdhh.edu.vn

Fax: 02253766425

Website: cdhh.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 661/QĐ-BGD&ĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 01/02/2007

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 72/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 19/05/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hàn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Khai thác máy tàu thủy
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Khai thác vận tải
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Khai thác vận tải đường biển
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Logistic
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý vận tải và dịch vụ logistics
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Sửa chữa máy tàu thuỷ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều khiển tàu biển
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện dân dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện tàu thuỷ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 498 Đà Nẵng, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Mã trường: CDT0301

Điện thoại:

Email: cdhanghai1@cdhh.edu.vn

Fax: 02253766425

Website: cdhh.edu.vn