Chọn trường

Trường Cao đẳng Cộng đồng

Thông tin chung

Địa chỉ: 217 Chu Văn An, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Mã trường: CDD 5404

Điện thoại:

Email: tuyensinhcdcd@kgcc.edu.vn

Fax: 0297.3926034

Website: www.kgcc.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: 04/05/2018

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: 04/05/2018

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 217 Chu Văn An, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Mã trường: CDD 5404

Điện thoại:

Email: tuyensinhcdcd@kgcc.edu.vn

Fax: 0297.3926034

Website: www.kgcc.edu.vn