Chọn trường

Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Kiên Giang

Thông tin chung

Địa chỉ: 31 Chi Lăng, Phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Mã trường: TCD5406

Điện thoại:

Email: truongtcktnv.kiengiang@moet.edu.vn

Fax: 02973875414

Website: http://tcktnvkg.edu.vn/

Giới thiệu

Là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập đào tạo nguồn nhân lực chất lượng có đạo đức, năng lực, sự tự tin; yêu nghề, sáng tạo; có khát vọng vươn lên; biết tự khẳng định giá trị; giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc; có ý thức học tập suốt đời.

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 1919/QĐ-UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 01/09/2011

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND tỉnh Kiên Giang

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 1271/CNĐK-LĐTBXH

- Ngày cấp: 30/06/2017

- Nơi cấp: SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XẢ HỘI KIÊN GIANG

Danh sách nghề đào tạo

Hướng dẫn du lịch
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 31 Chi Lăng, Phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Mã trường: TCD5406

Điện thoại:

Email: truongtcktnv.kiengiang@moet.edu.vn

Fax: 02973875414

Website: http://tcktnvkg.edu.vn/