Chọn trường

Trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Thông tin chung

Địa chỉ: Ngã 3, Bãi Vòng, Xã Hàm Ninh, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Mã trường: TCD5407

Điện thoại:

Email: viethanpq@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.viethanpq.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 137/QĐ-UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 17/01/2017

- Đơn vị ban hành quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Dịch vụ thẩm mỹ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hướng dẫn du lịch
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật chăm sóc tóc
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật chế biến món ăn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý và kinh doanh khách sạn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị buồng phòng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị khách sạn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị lễ tân
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị nhà hàng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Ngã 3, Bãi Vòng, Xã Hàm Ninh, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Mã trường: TCD5407

Điện thoại:

Email: viethanpq@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.viethanpq.edu.vn