Chọn trường

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật

Thông tin chung

Địa chỉ: 188/35A, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Mã trường: CDD5505

Điện thoại:

Email: truongcdvhnt@cantho.gov.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: vhntcantho.edu.vn

Giới thiệu

- Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập có chức năng: + Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và bồi dưỡng ngắn hạn trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật. + Tổ chức nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong lĩnh vực hoạt động của trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. + Bảo tồn, khai thác, phát huy kho tàng di sản văn hóa các vùng miền (đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long). + Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở trên tất cả các phương diện, tham gia giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội của thành phố, của khu vực và nhu cầu chung của cả nước. - Nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ: + Đào tạo nhân lực trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp phù hợp, đáp ứng nhu cầu của xã hội, có khả năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp, tự tạo được việc làm cho mình và cho xã hội; + Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giao; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học, triển khai nghiên cứu khoa học; phát triển và chuyển giao công nghệ, thực hiện các loại hình dịch vụ khoa học, công nghệ và sản xuất; sử dụng có hiệu quả kinh phí đầu tư phát triển khoa học và công nghệ. + Thực hiện dân chủ, bình đẳng, công khai trong việc bố trí và thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, khoa học, công nghệ và hoạt động tài chính; quản lý giảng viên, cán bộ, công nhân viên; xây dựng đội ngũ giảng viên của trường đủ về số lượng, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu về ngành nghề theo quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. + Đăng ký, tổ chức triển khai kiểm định chất lượng giáo dục và chịu sự quản lý chất lượng của cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục. + Tuyển sinh, tổ chức quá trình đào tạo, công nhận tốt nghiệp,cấp văn bằng, chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. + Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong những người học và trong đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường. + Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài sản theo quy định của pháp luật. + Phối hợp với các tổ chức, cá nhân và gia đình của người học trong hoạt động giáo dục. + Tổ chức cho giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học tham gia các hoạt động của xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo. Chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cán bộ giảng viên nhà trường. + Giữ gìn và phát triển những di sản văn hóa dân tộc. + Thực hiện chế độ báo cáo với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cơ quan quản lý các cấp về các hoạt động của trường theo quy định hiện hành. + Công khai những cam kết của trường về chất lượng đào tạo, chất lượng đào tạo thực tế của trường, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính hàng năm của trường. + Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 249/QĐ-LĐTBXH

- Ngày ban hành Quyết định: 28/2/2017

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 411/2017/GCNĐKHĐ-TCGDNN

- Ngày cấp: 28/12/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp

Danh sách nghề đào tạo

Biên đạo múa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Diễn viên kịch - điện ảnh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Diễn viên múa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Diễn viên sân khấu kịch hát
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hội họa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Nghệ thuật biểu diễn cải lương
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Nhạc công kịch hát dân tộc
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý văn hóa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Sáng tác âm nhạc
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thanh nhạc
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thiết kế đồ họa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điêu khắc
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 188/35A, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Mã trường: CDD5505

Điện thoại:

Email: truongcdvhnt@cantho.gov.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: vhntcantho.edu.vn