Chọn trường

Trường Trung cấp Miền Tây

Thông tin chung

Địa chỉ: 130C, 130D Nguyễn Văn Cừ nối dài, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Mã trường: TCT5502

Điện thoại:

Email: trungcapmientay@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.mtpc.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Tư thục

- Quyết định thành lập số: 3096/QĐ-UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 15/11/2010

- Đơn vị ban hành quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 2135/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 21/8/2018

- Nơi cấp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 130C, 130D Nguyễn Văn Cừ nối dài, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Mã trường: TCT5502

Điện thoại:

Email: trungcapmientay@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.mtpc.edu.vn