Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Đông Dương

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 5A2 Đường Bùi Quang Trinh, khu ĐT Phú An, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

Mã trường: TCD5501

Điện thoại:

Email: truongtrungcapnghedongduong@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.irdet.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 5A2 Đường Bùi Quang Trinh, khu ĐT Phú An, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

Mã trường: TCD5501

Điện thoại:

Email: truongtrungcapnghedongduong@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.irdet.edu.vn