Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Thới Lai

Thông tin chung

Địa chỉ: số 139 ấp Thới Thuận A, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

Mã trường: TCD5503

Điện thoại:

Email: ttcntl@cantho.gov.vn

Fax: 02923 681303

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: số 139 ấp Thới Thuận A, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

Mã trường: TCD5503

Điện thoại:

Email: ttcntl@cantho.gov.vn

Fax: 02923 681303

Website: