Chọn trường

Trường Trung cấp Phạm Ngọc Thạch Cần Thơ

Thông tin chung

Địa chỉ: 598 đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Mã trường: TCD5505

Điện thoại:

Email: xanh403@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: truongphamngocthachcantho.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 598 đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Mã trường: TCD5505

Điện thoại:

Email: xanh403@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: truongphamngocthachcantho.edu.vn