Chọn trường

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ

Thông tin chung

Địa chỉ: 557/9 Trần Quang Diệu, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

Mã trường: TCD5508

Điện thoại:

Email: canthoktktschool@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: 04/05/2018

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: 04/05/2018

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 557/9 Trần Quang Diệu, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

Mã trường: TCD5508

Điện thoại:

Email: canthoktktschool@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: