Chọn trường

Trường Trung cấp Bách Nghệ Cần Thơ

Thông tin chung

Địa chỉ: D 24 25 26 đường số 30, Khu đô thị mới Hưng Phú, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

Mã trường: TCD5510

Điện thoại:

Email: huuvi_bn@yahoo.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: truongbachnghecantho.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Tư thục

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: D 24 25 26 đường số 30, Khu đô thị mới Hưng Phú, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

Mã trường: TCD5510

Điện thoại:

Email: huuvi_bn@yahoo.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: truongbachnghecantho.edu.vn