Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Nho Quan

Thông tin chung

Địa chỉ: Phố Tân Nhất, Thị trấn Nho Quan, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình

Mã trường: TCD2704

Điện thoại:

Email: tcnnhoquan@gmail.com

Fax: 02293662949

Website: tcnnhoquan.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 1315/QĐ - UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 07/07/2008

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND tỉnh Ninh Bình

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 04/GCNĐKHĐ-LĐTBXH

- Ngày cấp: 23/07/2017

- Nơi cấp: Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ may
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hướng dẫn du lịch
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Phố Tân Nhất, Thị trấn Nho Quan, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình

Mã trường: TCD2704

Điện thoại:

Email: tcnnhoquan@gmail.com

Fax: 02293662949

Website: tcnnhoquan.edu.vn