Chọn trường

Trường Trung cấp Luật Vị Thanh

Thông tin chung

Địa chỉ: Quốc lộ 61C, ấp 11, Xã Vị Trung, Huyện Vị Thuỷ, Tỉnh Hậu Giang

Mã trường: TCT6401

Điện thoại:

Email: tclvt@moj.gov.vn

Fax: 02933878488

Website: trungcapluat.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Quốc lộ 61C, ấp 11, Xã Vị Trung, Huyện Vị Thuỷ, Tỉnh Hậu Giang

Mã trường: TCT6401

Điện thoại:

Email: tclvt@moj.gov.vn

Fax: 02933878488

Website: trungcapluat.edu.vn