Chọn trường

Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 139, tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng

Mã trường: CDD5902

Điện thoại:

Email: daotao@stcc.edu.vn.

Fax: 0299.3821730

Website: www:stcc.edu.vn.

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Sóc Trăng được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định số 2917/QĐ-BGD&ĐT ngày 08 tháng 6 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường CĐCĐ Sóc Trăng là một cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan chủ quản trực tiếp là UBND tỉnh Sóc Trăng. Đến ngày 06 tháng 9 năm 2019 Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có Quyêt định số 1251/QĐ-LĐTBXH về việc sáp nhập Trường Trung cấp Văn hóa – Nghệ thuật Sóc Trăng, Trường Trung cấp Y tế Sóc Trăng, Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng vào Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng và lấy tên là Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng và bắt đầu đi vào hoạt động cho đến nay.

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 1251/QĐ-LĐTBXH

- Ngày ban hành Quyết định: 06/9/2019

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 17/2022/GCNĐKHĐ-TCGDNN

- Ngày cấp: 01/3/2022

- Nơi cấp: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Danh sách nghề đào tạo

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Chăn nuôi - Thú y
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công tác xã hội
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hội họa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Organ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Pháp luật
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị kinh doanh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị văn phòng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Sáng tác âm nhạc
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thanh nhạc
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tin học ứng dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tiếng Anh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tài chính - Ngân hàng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tài chính doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 139, tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng

Mã trường: CDD5902

Điện thoại:

Email: daotao@stcc.edu.vn.

Fax: 0299.3821730

Website: www:stcc.edu.vn.