Chọn trường

Trường Trung cấp Y tế Sóc Trăng

Thông tin chung

Địa chỉ: 137, Phạm Hùng, Phường 8, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Mã trường: TCD5901

Điện thoại:

Email: tcytsoctrang@moet.edu.vn.

Fax: 0299.3826039.

Website: Trungcapyte.soctrang.gov.vn.

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 137, Phạm Hùng, Phường 8, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Mã trường: TCD5901

Điện thoại:

Email: tcytsoctrang@moet.edu.vn.

Fax: 0299.3826039.

Website: Trungcapyte.soctrang.gov.vn.