Chọn trường

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Sóc Trăng

Thông tin chung

Địa chỉ: 719/3, Lê Hồng Phong, K5, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Mã trường: TCD5902

Điện thoại:

Email: truongvhnt.sovhttdl@soctrang.edu.vn.

Fax: Đang cập nhật...

Website: vhntsoctrang.edu.vn.

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 719/3, Lê Hồng Phong, K5, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Mã trường: TCD5902

Điện thoại:

Email: truongvhnt.sovhttdl@soctrang.edu.vn.

Fax: Đang cập nhật...

Website: vhntsoctrang.edu.vn.