Chọn trường

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bạc Liêu

Thông tin chung

Địa chỉ: 188 đường 23 tháng 8 Khóm 2, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Mã trường: TCD6001

Điện thoại:

Email: baclieuact@vhntbl.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://vhntbl.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 188 đường 23 tháng 8 Khóm 2, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Mã trường: TCD6001

Điện thoại:

Email: baclieuact@vhntbl.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://vhntbl.edu.vn