Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Tư thục STC

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 85/2 Trần Phú, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Mã trường: TCD6002

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: 0781.3955235

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 85/2 Trần Phú, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Mã trường: TCD6002

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: 0781.3955235

Website: