Chọn trường

Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 126, đường 3/2, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã trường: CDD6102

Điện thoại:

Email: bants.d61@moet.edu.vn

Fax: 02903.838.390

Website: caodangcongdong.camau.gov.vn; www.cmcc.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 5986/QĐ-BGDĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 20/09/2007

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 236/2017/GCNÐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 13/07/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ thông tin
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Nuôi trồng thuỷ sản
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Nuôi trồng thuỷ sản nước mặn, nước lợ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị kinh doanh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tin học văn phòng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tiếng Anh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 126, đường 3/2, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã trường: CDD6102

Điện thoại:

Email: bants.d61@moet.edu.vn

Fax: 02903.838.390

Website: caodangcongdong.camau.gov.vn; www.cmcc.edu.vn