Chọn trường

Trường Cao đẳng y tế Cà Mau

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 146, đường Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã trường: CDD6103

Điện thoại:

Email: phamthidiemmf@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: caodangyte.camau.gov.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 5985/QĐ-BGDĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 20/09/2007

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 291/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 01/8/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hộ sinh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 146, đường Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã trường: CDD6103

Điện thoại:

Email: phamthidiemmf@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: caodangyte.camau.gov.vn