Chọn trường

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Mã trường: CDD0132

Điện thoại:

Email: hatay@fpt.vn

Fax: 04. 33 840 126

Website: http://htcc.edu.vn/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 5345/QĐ-BGD&ĐT-TCCB

- Ngày ban hành Quyết định: 03/10/2003

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 138/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 15/06/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Bảo vệ thực vật
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Chăn nuôi
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật môi trường
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ sinh học
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ thông tin
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ thực phẩm
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Dịch vụ thú y
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Khoa học cây trồng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Phát triển nông thôn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý và kinh doanh nông nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý đất đai
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị kinh doanh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tin học ứng dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tiếng Anh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tài chính - Ngân hàng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Mã trường: CDD0132

Điện thoại:

Email: hatay@fpt.vn

Fax: 04. 33 840 126

Website: http://htcc.edu.vn/