Chọn trường

Trường Cao đẳng Công nghệ và Môi trường Hà Nội

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 30A Vũ Hữu, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Mã trường: CDD0137

Điện thoại:

Email: cd-cnmt@htec.edu.vn

Fax: 024 38544913

Website: http://htec.edu.vn/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 936/QĐ-BGDĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 17/03/2014

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 165/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 22/06/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Bảo vệ thực vật
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Chăn nuôi - Thú y
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản nông sản
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Cơ - Điện nông nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Du lịch sinh thái
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Dịch vụ thú y
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý đất đai
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tin học ứng dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 30A Vũ Hữu, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Mã trường: CDD0137

Điện thoại:

Email: cd-cnmt@htec.edu.vn

Fax: 024 38544913

Website: http://htec.edu.vn/