Chọn trường

Trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 324, Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Mã trường: CDT2109

Điện thoại:

Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn

Fax: 0220.3890.486

Website: http://www.duoctu-hd.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 3689/QĐ-BGDĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 12/07/2007

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 120/2017/GCNÐKHÐ-TCDN

- Ngày cấp: 08/06/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 324, Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Mã trường: CDT2109

Điện thoại:

Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn

Fax: 0220.3890.486

Website: http://www.duoctu-hd.edu.vn