Chọn trường

Trường CĐ Kinh tế và Công nghệ thực phẩm

Thông tin chung

Địa chỉ: Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

Mã trường: CDT0307

Điện thoại:

Email: cdktcntp@mard.gov.vn

Fax: 0225.3861802

Website: www.cdktcntp.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 07/2016/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 14/06/2016

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Chế biến thực phẩm
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản lương thực
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán hành chính sự nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tin học ứng dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp và dân dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện dân dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

Mã trường: CDT0307

Điện thoại:

Email: cdktcntp@mard.gov.vn

Fax: 0225.3861802

Website: www.cdktcntp.edu.vn