Chọn trường

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Mã trường: CDD2205

Điện thoại: 02466578743

Email: caodangduochanoi.org.vn@gmail.com

Fax: 0438224567

Website: http://caodangduochanoi.org.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 1698/QĐ-LĐTBXH

- Ngày ban hành Quyết định: 29/12/2014

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 183/2017/GCNÐKHÐ-TCDN

- Ngày cấp: 27/06/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Các cơ sở

Cơ sở I

Địa chỉ: Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 02466578743

Email: caodangduochanoi.org.vn@gmail.com

Fax: 0438224567

Danh sách nghề đào tạo

Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hộ sinh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Mã trường: CDD2205

Điện thoại: 02466578743

Email: caodangduochanoi.org.vn@gmail.com

Fax: 0438224567

Website: http://caodangduochanoi.org.vn