Chọn trường

Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 290, phố Phan Bá Vành, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Mã trường: CDD2603

Điện thoại:

Email: caodangytb@gmail.com

Fax: 02273844966

Website: http://caodangytb.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 333/QĐ-BGDĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 21/01/2008

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 151/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 19/06/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật xét nghiệm y học
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Y sỹ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 290, phố Phan Bá Vành, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Mã trường: CDD2603

Điện thoại:

Email: caodangytb@gmail.com

Fax: 02273844966

Website: http://caodangytb.edu.vn