Chọn trường

Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ

Thông tin chung

Địa chỉ: Km số 2 Đường Trần Thị Phúc, Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã trường: CDT2403

Điện thoại:

Email: cdtlbb@gmail.com hoặc info@caodangthuyloibacbo.edu.vn

Fax: 0226 3 840 246

Website: www.caodangthuyloibacbo.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 07/2017/GCNÐKHÐ-TCDN

- Ngày cấp: 09/02/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật trắc địa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công trình thuỷ lợi
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật rau, hoa công nghệ cao
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý đất đai
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thuỷ lợi tổng hợp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Xây dựng và hoàn thiện công trình thuỷ lợi
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện dân dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Km số 2 Đường Trần Thị Phúc, Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã trường: CDT2403

Điện thoại:

Email: cdtlbb@gmail.com hoặc info@caodangthuyloibacbo.edu.vn

Fax: 0226 3 840 246

Website: www.caodangthuyloibacbo.edu.vn