Chọn trường

Trường Trung cấp Tháp Mười

Thông tin chung

Địa chỉ: Hùng Vương, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp

Mã trường: TCD5002

Điện thoại:

Email: phongdaotaotrungcapthapmuoi@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: trungcapthapmuoi.com.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 24/QĐ-UBND-TL

- Ngày ban hành Quyết định: 11/03/2014

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND tỉnh Đồng Tháp

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 02/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 06/03/2017

- Nơi cấp: Sở LĐTB&XH Đồng Tháp

Danh sách nghề đào tạo

Bảo vệ thực vật
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Cắt gọt kim loại
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật máy nông nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Hùng Vương, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp

Mã trường: TCD5002

Điện thoại:

Email: phongdaotaotrungcapthapmuoi@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: trungcapthapmuoi.com.vn