Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Giáo dục thường xuyên Tháp Mười

Thông tin chung

Địa chỉ: Hùng Vương, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp

Mã trường: TCD5002

Điện thoại: 02773826056 / 02773826056

Email: phongdaotao2007@yahoo.com.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: tcnthapmuoi.gov.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 24/QĐ-UBND-TL

- Ngày ban hành Quyết định: 11/03/2014

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND tỉnh Đồng Tháp

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 02/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 06/03/2017

- Nơi cấp: Sở LĐTB&XH Đồng Tháp

Các cơ sở

Cơ sở I

Địa chỉ: 691 Âu Cơ, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0912244100

Email:

Fax:

Cơ sở II

Địa chỉ: 106 Đường 34, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0902345092

Email:

Fax:

Cơ sở III

Địa chỉ: 289 Đinh Bộ Lĩnh, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0902345092

Email:

Fax:

Danh sách nghề đào tạo

Bảo vệ thực vật
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Cắt gọt kim loại
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật máy nông nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Hùng Vương, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp

Mã trường: TCD5002

Điện thoại: 02773826056 / 02773826056

Email: phongdaotao2007@yahoo.com.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: tcnthapmuoi.gov.vn