Chọn trường

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam

Thông tin chung

Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Tiến, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã trường: CDD2401

Điện thoại:

Email: hieutruong.cyh@.moet.edu.vn

Fax: 0226 851 189

Website: www.cyh.edu.vn/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 6875/QĐ-BGDĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 31/10/2007

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 161/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 21/06/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Tiến, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Mã trường: CDD2401

Điện thoại:

Email: hieutruong.cyh@.moet.edu.vn

Fax: 0226 851 189

Website: www.cyh.edu.vn/