Chọn trường

Trường Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc

Thông tin chung

Địa chỉ: 607 Mạc Đăng Dung, Phường Minh Thành, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã trường: CDT1704

Điện thoại:

Email: phongdaotao.afc@gmail.com

Fax: 0203.3873.223

Website: www.afcdongbac.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 7191/QĐ-BGDĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 12/11/2007

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 18/2020/GCNĐKHĐ-TCGDNN

- Ngày cấp: 04/02/2020

- Nơi cấp: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Danh sách nghề đào tạo

Chăn nuôi
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Chăn nuôi - Thú y
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ sinh học
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Dịch vụ thú y
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Gia công và thiết kế sản phẩm mộc
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Khoa học cây trồng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Khuyến nông
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Khuyến nông lâm
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật chế biến món ăn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Lâm nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Phát triển nông thôn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý tài nguyên rừng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý tài nguyên và môi trường
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý đất đai
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị kinh doanh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thiết kế trang Web
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tin học ứng dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 607 Mạc Đăng Dung, Phường Minh Thành, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Mã trường: CDT1704

Điện thoại:

Email: phongdaotao.afc@gmail.com

Fax: 0203.3873.223

Website: www.afcdongbac.edu.vn