Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Châu Đốc

Thông tin chung

Địa chỉ: Kênh Hòa Bình, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

Mã trường: TCD5102

Điện thoại:

Email: ttcncd@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 16/CNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 25/05/2016

- Nơi cấp: Sở Lao động - TBXH An Giang

Danh sách nghề đào tạo

Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật xây dựng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị nhà hàng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Sửa chữa, lắp ráp xe máy
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Kênh Hòa Bình, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

Mã trường: TCD5102

Điện thoại:

Email: ttcncd@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: