Chọn trường

Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình

Thông tin chung

Địa chỉ: TDP1, Phường Bắc Lý, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Mã trường: CDD3101

Điện thoại:

Email: cdn@quangbinh.gov.vn

Fax: 02323838203

Website: caodangquangbinh.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 226/QĐ-LĐTBXH

- Ngày ban hành Quyết định: 10/02/2015

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 10/2016/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 28/06/2016

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Cắt gọt kim loại
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hàn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hướng dẫn du lịch
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật chế biến món ăn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật xây dựng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
May thời trang
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Vận hành máy thi công nền
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện tử công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: TDP1, Phường Bắc Lý, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Mã trường: CDD3101

Điện thoại:

Email: cdn@quangbinh.gov.vn

Fax: 02323838203

Website: caodangquangbinh.edu.vn