Chọn trường

Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi

Thông tin chung

Địa chỉ: 236 Hoàng Hoa Thám, Phường Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Mã trường: CDD3502

Điện thoại:

Email: viethanquangngai.edu@gmail.com

Fax: 055.3718.098

Website: https://www.viethanquangngai.edu.vn/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 1963/QĐ-LĐTBXH

- Ngày ban hành Quyết định: 20/12/2013

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 139/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 15/06/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Cơ điện tử
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Cắt gọt kim loại
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hàn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật xây dựng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 236 Hoàng Hoa Thám, Phường Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Mã trường: CDD3502

Điện thoại:

Email: viethanquangngai.edu@gmail.com

Fax: 055.3718.098

Website: https://www.viethanquangngai.edu.vn/