Chọn trường

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 02 Điện Biên Phủ, Phường Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Mã trường: CDT4103

Điện thoại:

Email: dtqlkhhtqt@ntc.edu.vn

Fax: 0258.3551938

Website: ntc.edu.vn

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang là trường công lập, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Là một trong 85 trường Chất lượng cao đào tạo các ngành/nghề trọng điểm, cấp độ quốc tế của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội. Trường đang đào tạo 7 ngành/nghề trọng điểm cấp độ quốc tế (Gồm: Quản trị Khách sạn, Quản trị Nhà hàng, Quản trị Lễ tân, Quản trị Lữ hành, Hướng dẫn du lịch, Kỹ thuật chế biến món ăn, Quản trị Khu resort) và 01 ngành cấp độ ASEAN (Kế toán doanh nghiệp). Hiện nay, Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao hàng đầu Việt Nam.

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 1518/QĐ-LĐTBXH

- Ngày ban hành Quyết định: 21/12/2011

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 116/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 06/06/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Hướng dẫn du lịch
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật chế biến món ăn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị khu Resort
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị khách sạn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị lễ tân
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị lữ hành
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị nhà hàng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 02 Điện Biên Phủ, Phường Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Mã trường: CDT4103

Điện thoại:

Email: dtqlkhhtqt@ntc.edu.vn

Fax: 0258.3551938

Website: ntc.edu.vn