Chọn trường

Trường Cao đẳng Tài chính Hải quan

Thông tin chung

Địa chỉ: B2/1A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: CDT0210

Điện thoại:

Email: daotao@tchq.edu.vn

Fax: 08.37307567

Website: www.tchq.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 6641/QĐ-BGD&ĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 22/11/2005

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 123/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 12/06/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Dịch vụ pháp lý
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kinh doanh thương mại
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kiểm toán
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Marketing
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị khách sạn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị kinh doanh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thiết kế trang Web
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tiếng Anh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tài chính - Ngân hàng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tài chính doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: B2/1A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: CDT0210

Điện thoại:

Email: daotao@tchq.edu.vn

Fax: 08.37307567

Website: www.tchq.edu.vn