Chọn trường

Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin chung

Địa chỉ: 33 Vĩnh Viễn, Phường 02, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: CDD0212

Điện thoại: 0838322825

Email: tuyensinhhce@kthcm.edu.vn

Fax: 0838330731

Website: www.kthcm.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 620/QĐ-BGDĐT - TCCB

- Ngày ban hành Quyết định: 03/02/2005

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 106/2018/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 20/11/2018

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Các cơ sở

Cơ sở I

Địa chỉ: Số 33, đường Vĩnh Viễn, Phường 02, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02838322825

Email: tuyensinhhce@kthcm.edu.vn

Fax: 02838330731

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ thông tin
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công tác xã hội
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hướng dẫn du lịch
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kinh doanh thương mại
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kinh doanh xuất nhập khẩu
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kiểm toán
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán hành chính sự nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Logistic
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Marketing
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị kinh doanh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tiếng Anh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tiếng Hàn Quốc
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 33 Vĩnh Viễn, Phường 02, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: CDD0212

Điện thoại: 0838322825

Email: tuyensinhhce@kthcm.edu.vn

Fax: 0838330731

Website: www.kthcm.edu.vn