Chọn trường

Trường Học Viện Hàng Không Việt Nam

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 104 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: HHK

Điện thoại:

Email: info@vaa.edu.vn

Fax: 02838447523

Website: vaa.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 168/2008/QĐ-TTg

- Ngày ban hành Quyết định: 17/07/2006

- Đơn vị ban hành quyết định: Thủ tướng chính phủ

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 353/2017/GCNĐKHĐ-GDNN

- Ngày cấp: 19/09/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Dịch vụ thương mại hàng không
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kiểm soát không lưu
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kiểm tra an ninh hàng không
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí tàu bay
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật điện tử tàu bay
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 104 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: HHK

Điện thoại:

Email: info@vaa.edu.vn

Fax: 02838447523

Website: vaa.edu.vn