Chọn trường

Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên

Thông tin chung

Địa chỉ: Phố 12, Phường Noong Bua, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Mã trường: CDD6202

Điện thoại:

Email: phongdaotao.cdy@moet.edu.vn

Fax: 02153720112

Website: truongcdytdienbien.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 3294/QĐ-BGDĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 06/05/2009

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 257/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 19/07/2017

- Nơi cấp: Tổng cục dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Y sỹ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Phố 12, Phường Noong Bua, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Mã trường: CDD6202

Điện thoại:

Email: phongdaotao.cdy@moet.edu.vn

Fax: 02153720112

Website: truongcdytdienbien.edu.vn