Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh

Thông tin chung

Địa chỉ: Thôn Tân Đức Đông, Xã Vạn Lương, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã trường: TCD4106

Điện thoại:

Email: tcnvn.sldtbxh@khanhhoa.gov.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: tcnvn.edu.vn

Giới thiệu

Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh được thành lập theo Quyết định số 2545/QĐ-UBND ngày 05/10/2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa, là cơ sở dạy nghề công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa. Nhà trường là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được giao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 2545/QĐ-UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 05/10/2009

- Đơn vị ban hành quyết định: Ủy Ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 1092/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 26/04/2017

- Nơi cấp: Sở Lao động - Thương bình và Xã Hội Khánh Hòa

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Cắt gọt kim loại
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hàn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật chế biến món ăn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
May thời trang
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Thôn Tân Đức Đông, Xã Vạn Lương, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã trường: TCD4106

Điện thoại:

Email: tcnvn.sldtbxh@khanhhoa.gov.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: tcnvn.edu.vn