Chọn trường

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

Thông tin chung

Địa chỉ: 84 Quang Trung, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Mã trường: CDD4103

Điện thoại:

Email: cyktuyensinh@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.cyk.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 6044/QĐ-BGD&ĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 27/10/2005

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 289/2017/GCNĐKHĐ –TCDN

- Ngày cấp: 31/07/2017

- Nơi cấp: Tổng cục dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hộ sinh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật hình ảnh y học
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật phục hình răng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật phục hồi chức năng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật xét nghiệm y học
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Y học cổ truyền
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Y sỹ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 84 Quang Trung, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Mã trường: CDD4103

Điện thoại:

Email: cyktuyensinh@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.cyk.edu.vn