Chọn trường

Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hoà

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 79 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Mã trường: TCD4104

Điện thoại:

Email: tcktkhanhhoa.pdt@gmail.com

Fax: 02583833981

Website: http://www.tcktkhanhhoa.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 1304/QĐ-UB

- Ngày ban hành Quyết định: 15/10/1984

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND tỉnh

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật chế biến món ăn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý và kinh doanh du lịch
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp và dân dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 79 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Mã trường: TCD4104

Điện thoại:

Email: tcktkhanhhoa.pdt@gmail.com

Fax: 02583833981

Website: http://www.tcktkhanhhoa.edu.vn