Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Diên Khánh

Thông tin chung

Địa chỉ: 116 Hùng Vương, Thị trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã trường: TCD4105

Điện thoại:

Email: tcndienkhanh@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 2544/QĐ-UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 05/10/2009

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND tỉnh Khánh Hòa

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 1339/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 23/05/2017

- Nơi cấp: Sở LĐTBXH Khánh Hòa

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật chế biến món ăn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
May thời trang
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 116 Hùng Vương, Thị trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã trường: TCD4105

Điện thoại:

Email: tcndienkhanh@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: