Occupations

Performing arts of folk
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
Intermediate fee/ month: 315,000 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Đào tạo đội ngũ diễn viên chuyên nghiệp - chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn Ca kịch Bài chòi và cung ứng nguồn nhân lực kế cận cho các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp (cùng ngành) trong và ngoài tỉnh, nhằm bảo tồn, kế thừa, phát huy những giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc; hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ hội nhập.

Main missions

- Biết hát thuần thục các làn điệu Dân ca - Bài chòi Khu V. - Biết thực hành thuần thục các vũ đạo sân khấu Dân ca - Bài chòi. - Biết thực hành được nhiều loại vai diễn (như: Đào, kép, lão, mụ, nịnh, hài...), biết thể hiện được các tính cách nhân vật trong các thể lọai kịch lịch sử, dân gian, hiện đại của Ca kịch Bài chòi một cách hoàn chỉnh. - Có đủ khả năng làm diễn viên chuyên nghiệp - sân khấu Ca kịch Bài chòi.

Positions

- Diễn viên Ca kịch Bài chòi tại các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh. - Dàn dựng được các trích đoạn ngắn, biểu diễn và xây dựng phong trào nghệ thuật biểu diễn Ca kịch Bài chòi ở các địa phương.

Relative occupations

Updating

Main courses

Lịch sử sân khấu Việt Nam - Sân khấu ca kịch bài chòi; Phân tích kịch bản; Hóa trang; Lý thuyết hô hát; Hát cơ bản; Múa cơ bản; Kỹ thuật biểu diễn; Vai mẫu; Trích đoạn; Dựng vở tốt nghiệp; Thực tập…

Requirements

Tốt nghiệp THCS; Yêu thích ngành nghề; Không bị dị tật vùng tai, mũi, họng.

Output standards

- Về hát: Biết hát thuần thục các làn điệu Dân ca - Bài chòi khu V (Dân ca: các điệu lý, hò, vè, ngâm và bài chòi: Xuân nữ mới, Xuân nữ cổ, Nam xuân, Xàng xê lụy, Xàng xê dựng, Hò quảng). - Về múa: Biết múa những bộ múa cơ bản tay không và múa đạo cụ (cung, kiếm, giáo, roi, quạt...). - Về biểu diễn: + Biểu diễn được các loại vai đào, kép, lão, mụ, nịnh, hài,… trong các thể loại kịch lịch sử, dân gian, hiện đại của Ca kịch - Bài chòi. + Biết xây dựng và sáng tạo hình tượng nhân vật theo đặc trưng của nghệ thuật sân khấu Dân ca-Bài chòi. + Biết phối hợp biểu diễn với nhạc công, để thể hiện được tâm trạng, tính cách nhân vật và hoàn cảnh kịch.

Who matching with

Học sinh đã tốt nghiệp THCS

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 28 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Performing arts of folk

College occupation code: 6210202

Intermediate occupation code: 5210202

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating