Occupations

Public relations
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 8 to 10M VNĐ
College fee/ month: 991,000 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

Chương trình cao đẳng nghề ngành Quan hệ công chúng được thiết kế để đào tạo người học trình độ cao đẳng nghề chính quy, có kiến thức và kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ truyền thông, báo chí; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp; có thái độ hợp tác với đồng nghiệp; tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc; có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người học có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

Positions

- Chuyên viên quan hệ công chúng; - Chuyên viên truyền thông đối ngoại; - Chuyên viên truyền thông đối nội; - Nhân viên tổ chức sự kiện; - Trưởng nhóm tổ chức sự kiện; - Chuyên viên quản trị mạng xã hội; - Chuyên viên quản trị nội dung website tổ chức; - Nhân viên chăm sóc khách hàng; - Trưởng nhóm chăm sóc khách hàng; - Chuyên viên quảng cáo; - Chuyên viên viết lời quảng cáo; - Chuyên viên đào tạo PR nội bộ

Relative occupations

Updating

Main courses

Các môn học chung:

Chính trị,

Pháp luật,

Giáo dục thể chất,

Giáo dục quốc phòng - An ninh,

Tin học văn phòng,

Tiếng Anh cơ bản,

Tiếng Anh chuyên ngành;

Các môn học, mô đun cơ sở:

Tâm lý kinh doanh,

Cơ sở văn hóa Việt Nam,

Tiếng Việt thực hành,

Lý thuyết truyền thông,

Marketing căn bản,

Xã hội học truyền thông,

Quảng cáo,

Luật và đạo đức truyền thông;

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề:

Tổng quan về quan hệ công chúng,

Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh,

Các phương tiện truyền thông đại chúng,

Công cụ quan hệ công chúng I,

Công cụ quan hệ công chúng II,

Truyền thông Marketing tích hợp,

Khai thác thông tin trên Internet,

Ngôn ngữ viết trong QHCC,

PR doanh nghiệp,

Xây dựng chiến dịch QHCC,

Tổ chức sự kiện,

Xây dựng phát triển thương hiệu,

Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh,

Kỹ năng thuyết trình, dẫn chương trình,

Quản lý dự án PR,

Nghiệp vụ quảng cáo và tiếp thị,

Phân tích hành vi trong QHCC;

Các môn học, mô đun tự chọn

(Chọn 2/4 môđun):

Kỹ năng làm việc nhóm,

Lao động sáng tạo nhà báo,

Lễ tân ngoại giao,

Biên tập văn bản báo chí;

Thực tập tốt nghiệp cơ sở.

Requirements

- Phải tham khảo ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để lựa chọn học phần cho phù hợp với tiến độ - Phải nghiên cứu chương trình học tập trước khi lên lớp để dễ tiếp thu bài giảng - Phải đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp để nghe hướng dẫn bài giảng của GV - Tự giác trong việc tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học tập theo nhóm, tham dự đầy đủ các buổi Seminar - Tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp - Thực hiện nghiêm túc quy chế thi, kiểm tra, đánh giá

Output standards

a) Về kiến thức: - Trình bày được các khái niệm cơ bản trong quan hệ công chúng; xác định được các hoạt động truyền thông của doanh nghiệp; tầm quan trọng và các bước xây dựng mối quan hệ với giới truyền thông cho doanh nghiệp; - Trình bày được quy trình thực hiện chiến dịch quan hệ công chúng; nắm được nội dung và yêu cầu các bước thực hiện chiến dịch truyền thông; - Giải thích được phương pháp xây dựng chiến lược truyền thông marketing tích hợp; mô tả được các công cụ truyền thông marketing tích hợp; - Khái quát được các giai đoạn hình thành và phát triển của chiến dịch truyền thông; - Mô tả được vị trí và vai trò của truyền thông doanh nghiệp trong hoạt động của tổ chức; nắm được các vấn đề của truyền thông nội bộ trong công ty đa quốc gia; diễn giải được các công cụ truyền thông nội bộ; - Nắm được các thuật ngữ chuyên ngành quan hệ công chúng trong tiếng Anh; có vốn từ vựng cơ bản để giao tiếp trong công việc và đời thường; - Trình bày được quy trình tổ chức một sự kiện; nắm được trình tự và nội dung công việc trong tổ chức sự kiện; - Nắm được các nguyên tắc đạo đức trong hoạt động kinh doanh và quan hệ công chúng; - Giải thích được các ứng dụng, dịch vụ truyền thông trên mạng Internet; nhận diện được được các rủi ro và nắm được các nguyên tắc bảo mật khi tham gia mạng Internet; - Giải thích được những đặc điểm cơ bản của các vùng văn hoá Việt Nam; Mô tả được đặc điểm của một số tín ngưỡng, tôn giáo tiêu biểu ở Việt Nam; hiểu biết cơ bản về quá trình phát triển lịch sử văn hóa Việt Nam; - Nắm được các nguyên tắc cơ bản trong tiếng Việt; trình bày được khái niệm và ý nghĩa các loại văn bản; xác định được hình thức, nội dung và quy trình soạn thảo văn bản; - Nắm được các kiến thức bổ trợ như: Phương pháp thuyết trình, nghi thức giao tiếp với đồng nghiệp và khách hàng, các nguyên tắc cơ bản, thuật ngữ trong marketing và thương hiệu b) Về kỹ năng: - Thực hiện thành thạo một số công việc trong tổ chức sự kiện (lập kế hoạch tổ chức, vận động tài trợ, làm việc với nhà cung cấp, lập danh sách và gửi thư mời, đón tiếp khách mời, khai mạc sự kiện, phục vụ tại sự kiện, bế mạc sự kiện, đánh giá kết quả sau sự kiện,…; - Vận dụng được các công cụ truyền thông đa phương tiện trong công việc Quan hệ công chúng; - Soạn được bản thảo chiến dịch quan hệ công chúng bao gồm đầy đủ các bước và yêu cầu của từng bước; - Vận dụng được một số ứng dụng, dịch vụ truyền thông trên Internet (email, mạng xã hội, diễn đàn mạng, vv…) cho các chiến dịch quan hệ công chúng, sự kiện; - Sử dụng được Anh văn trong việc đọc tài liệu, tìm kiếm thông tin, soạn thảo văn bản; đối thoại được với đồng nghiệp là người nước ngoài; - Vận dụng thành thạo một số phương thức truyền thông nội bộ (email, bản tin định kỳ-newsletter, bảng thông tin, họp bộ phận, dã ngoại, vv…; - Lập được bảng mô tả và bảng tiêu chuẩn công việc cho các vị trí làm việc nghề quan hệ công chúng; - Soạn thảo được các loại văn bản đảm bảo các quy định về hình thức và nội dung văn bản

Who matching with

Người học tốt nghiệp THPT

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Public relations

College occupation code: 6320108

Intermediate occupation code: 5320108

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating